> Toekomstverkenning Waterschap Vechtstromen


   door studiodas   
' . get_the_title() . '

In aanloop naar de waterschapsverkiezingen van maart 2019 een digitaal document ‘Toekomstverkenning’ voor Waterschap Vechtstromen, waarin trends en ontwikkelingen geschetst worden, plus interviews met een tiental ‘unusual suspects’.