> Toolbox Oog voor Talent Enschede


   door studiodas   
' . get_the_title() . '

Het project Oog voor Talent Enschede presenteerde op dinsdagavond 1 oktober de resultaten tijdens een feestelijke bijeenkomst in de Performance Factory. Door middel van verschillende workshops werden onder andere de bijbehorende tools gepresenteerd.
Via de website oogvoortalentenschede.nl zijn deze tools gratis te downloaden om ingezet te worden bij de voorbereiding van leerlingen op de overgang van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs.