> Wigboldroute Enschede


   door studiodas   
' . get_the_title() . '

De Wigboldroute is een historische wandeling langs de palen die het vroegere wigbold van Enschede begrenzen. De palen staan op of nagenoeg op de originele plaatsen. Om praktische redenen staan ze soms op een plaats daar vlakbij, bijvoorbeeld als de originele plaats zich midden op de huidige weg bevindt. Dan is er op de originele plek een ‘punaise’ in het wegdek aangebracht. Aanvankelijk werden de grenspunten gemarkeerd met keistenen, aldus het proces-verbaal van de grensbepaling in 1826.

De route is ontwikkeld door de Stichting Historische Sociëteit Enschede-Lonneker. Daar is het gidsje ook verkrijgbaar.

> Grote boodschap


   door studiodas   
' . get_the_title() . '

voor Waterschap Vechtstromen: illustraties voor een digitale campagne in het kader van thema ‘schoon water’.

In aanloop naar de feestdagen wordt op #wereldtoiletdag (19 november) via social media alvast aandacht gevraagd voor schoon afvalwater.

> Website Nelleke Tepper


   door studiodas   
' . get_the_title() . '

Op zoek naar een goede zwangerschapscursus in Twente? Bij Nelleke Tepper vind je de cursus die bij je past. Met of zonder partner, in een vaste groep of privé.

Studiodas maakte in samenwerking met Jan Martin Roelofs voor haar een nieuwe website.

> Werkboekjes leerlijn Levenskunst


   door studiodas   
' . get_the_title() . '

De 8 werkboekjes voor de leerlijn Levenskunst van DaVinci Academie zijn af.

Levenskunst is door DaVinci ontwikkeld in samenwerking met Universiteit Twente. Deze leerlijn voor basisscholen is ontstaan vanuit de gedachte dat kinderen makkelijker leren en zich sneller ontwikkelen in een positieve omgeving. Een prettige sfeer – niet alleen in de klas maar in de hele school – is een voorwaarde voor ieder kind om het beste uit zichzelf en de ander te kunnen halen.

De leerlijn kan ook nuttig zijn bij het ontwikkelen van een anti-pestprotocol. Een positief pedagogisch klimaat en structurele aandacht voor de persoonsontwikkeling van kinderen is waarschijnlijk een betere aanpak tegen pesten dan de bestaande anti-pestprotocollen.

De leerlijn Levenskunst is in januari gepresenteerd op de NOT en voor alle basisscholen beschikbaar.

LevenskunstWerkboekje-inhoud

> Vierende Verhalen, het prentenboek


   door studiodas   
' . get_the_title() . '

Voor DaVinci Academie maakte ik Vierende Verhalen, het prentenboek.

Vierende Verhalen is een verzameling wijze vertellingen uit alle windstreken en culturen voor het basisonderwijs.

Na de eerste versie, waarin alleen de prachtige verhalen staan, moest er een geïllustreerde versie komen. Ik zocht passende illustraties bij alle verhalen: prenten uit eeuwenoude manuscripten, iconische werken van oude meesters als Rembrandt en Rubens maar ook foto’s en verschillende eigen illustraties ondersteunen en illustreren nu de verhalen.

Het boek complementeert de leerlijn Levenskunst van DaVinci.

> Website Tradities in Overijssel


   door studiodas   
' . get_the_title() . '

Van midwinterhoornblazen tot zomerfeesten: Overijssel is rijk aan tradities. Tradities staan volop in de belangstelling sinds Nederland in 2012 het Unesco-verdrag over immaterieel erfgoed ondertekende. Dit verdrag stelt de dragers van de tradities en gebruiken centraal. Op de website traditieinoverijssel.nl wordt vanuit lokale erfgoedgemeenschappen beschreven hoe jong en oud zich voor dit erfgoed sterk maakt.
> traditiesinoverijssel.nl, website voor de IJsselacademie.

> Website Beroepsvizier


   door studiodas   
' . get_the_title() . '

Beroepsvizier is onderdeel van Oog voor Talent, het talentbegeleidingsproject van de gemeente Enschede. Beroepsvizier bemiddelt in bedrijfsbezoeken voor kinderen in de leeftijd van 10 tot 14 jaar. Kinderen staan op deze leeftijd nog heel open voor allerlei mogelijkheden. Beroepsvizier zoekt hiervoor contact met ondernemers in Enschede die hun bedrijf en de verschillende werkzaamheden van hun medewerkers willen laten zien aan kinderen in groep 7 en 8 van het basisonderwijs en klas 1 van het voortgezet onderwijs. Die kunnen zo met eigen ogen zien welke werksoorten er allemaal zijn en de sfeer bij een bedrijf proeven.

De site werd vormgegeven door Studiodas in samenwerking met BMTV Mediaproducties. Technische realisatie Jan Martin Roelofs.

> Participatiespel Duchatteau


   door studiodas   
' . get_the_title() . '

Het Participatiespel van Duchatteau is een hulpmiddel dat bij re-intergatietrajecten ingezet wordt, met actie-, belemmerings- en oplossingskaarten en een werkboek.